Wildrundvlees runderstaart bestellen | BBQuality jouw online slager. (2024)

Home Dagelijks vlees Poulet/Stoof Wildrundvlees r…

€25,00 p/s

Wildrundvlees runderstaart bestellen | BBQuality jouw online slager. (1)

Anderen kochten ook

  Wildrundvlees runderstaart

  De runderstaart is een heerlijk en exclusief stukje vlees. Als je dit vlees stooft kan je er een heerlijke ossenstaartsoep van maken of een mooi stoofvlees gerecht.

  Vlees is alleen duurzaam als het van kop tot staart verkocht wordt. Vandaar dat wij alle delen van het wildrundvlees vlees verkopen.

  Het meest verantwoordelijke rundvlees te koop in Nederland!*

  *(ten gunste van de biodiversiteit)

  Nieuw in ons assortiment is het Natuur wildrundvlees van deStichting Taurus.

  Stichting Taurus

  Stichting Taurus doet al meer dan 30 jaar het beheer van grote groepen grazers in heel Nederland in meer dan 30 natuurgebieden. De ongeveer 1000 runderen grazen op meer dan 4000ha natuurgrond.

  Ze worden al jaren ingezet om biodiversiteit te “produceren” in gebieden die niet door de mens worden bemest. Op deze manier worden er fosfaten en stikstof afgevoerd. Daarnaast vindt er ook opslag van koolstof plaats in de steeds verder uitgroeiende wortelstelsels van grasland en in de groei van struiken en bomen.

  Wildrundvlees runderstaart bestellen | BBQuality jouw online slager. (2)

  Wildrundvlees

  De runderen worden op de eerste plaats ingezet voor de bevordering van de biodiversiteit maar daarnaast wordt er natuurlijk ook vlees geproduceerd. Dieren worden enkel en alleen geslacht als de natuurgebieden te klein worden dan gezond is voor het natuurgebied. De kuddes groeien sneller dan er terreinen beschikbaar komen.

  Het wordt Wild rundvlees genoemd vanwege de smaak en natuurlijke leefwijze.

  Duurzaam en gezond

  De werkwijze van stichting Taurus is erop gericht dat de dieren zo min mogelijk stress ervaren. De distributie en beheer doen zij volledig in eigen beheer. En de dieren worden altijd geslacht bij een klein regionaal slachthuis.

  De runderen zijn volledig zelfredzaam en bewegen veel daarom zijn ze erg gezond. Hun gevarieerde dieet bestaat uit gras, kruiden, twijgen , bast en knoppen. Wat juist weer zorgt voor hun “wilde” smaak en donkere kleur van het vlees. Door deze gezonde leefwijze bevat het vlees van nature veel omega 3 vetzuren wat onmisbaar is voor een goede gezondheid.

  Naast de vrije leefwijze wat zorgt voor gezonde dieren. Worden er ook geen krachtvoer, preventieve medicijnen of antibiotica toegevoegd aan hun voeding. Dus naast het meest verantwoorde vlees van Nederland misschien ook wel het meest gezonde vlees van Nederland wat er te koop is!

  BBQuality

  BBQuality staat voor betaalbaar kwaliteitsvlees. Ons vlees is van nature al heerlijk van smaak, maar met een marinade ofrubkun je je vlees eventueel nog wat meer op smaak brengen. Bestel je kwaliteitsvlees vandaag nog en ervaar de smaak van BBQuality!

  Contact

  Voor vragen of voor extra informatie kun je kijken bij deveelgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stuur dan een berichtje viaWhatsApp, of stuur een mailtje naar:info@bbquality.nl. We helpen je graag!

  Veelgestelde vragen

  Kogelbiefstuk
  Welke voedingsstoffen bevat rundvlees?
  Wat is het verschil tussen grain-fed en grass-fed?
  Wat is rundvlees?
  Welke soorten rundvlees zijn er?
  Wat is het lekkerste rundvlees?
  Wat is het beste rundvlees?
  Welk rundvlees is mals?
  Welk rundvlees is het goedkoopst?
  Wat zijn de beste vleeskoeien?
  Diamanthaas
  Ossenhaas

  Anderen kochten ook

   Ook interessant

   Wildrundvlees worstBevroren geleverd·2 x 125 gram
   Wildrundvlees gehaktBevroren geleverd·250 gram
   Wildrundvlees runderstaart bestellen | BBQuality jouw online slager. (2024)

   References

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Saturnina Altenwerth DVM

   Last Updated:

   Views: 5778

   Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

   Reviews: 91% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Saturnina Altenwerth DVM

   Birthday: 1992-08-21

   Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

   Phone: +331850833384

   Job: District Real-Estate Architect

   Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

   Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.